Suomen Hiihdonopettajat Ry rekisteriseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Hiihdonopettajat ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Salla Hiltunen

shory@hiihdonopettajat.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Hiihdonopettajat ry:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomen Hiihdonopettajat ry:n asiakkaiden tietoja käytetään yhdistystoiminnan tarpeisiin sekä yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toteuttamisesta sekä laskutukseen ja yhteydenpitoon tarvittavat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot asiakkaiden toimittamien tietojen pohjalta.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) manuaaliset aineistot

Kaikki manuaaliset ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vai nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä tai liiketoiminnassa vaadittaviin tehtäviin.

b) digitaaliset aineistot

Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden (mm. työseurantajärjestelmät, verotietojärjestelmät yms.) palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse timo.welsby@gmail.com tai shory@hiihdonopettajat.com​. Viestiin viite "Uutiskirjerekisterin tietojen tarkastuspyyntö".

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.