Koulutuksen tilaaminen

Koulutusta voi tiedustella sähköpostitse shory@hiihdonopettajat.com   

Ilmoita tilauksessa:

 • Koulutuspaikka ja toivottu aika 
  (voit myös lisätä vaihtoehtoiset päivämäärät koulutukselle)
 • Koulutettava laji, moduulin teema tai pitkien kurssien kohdalla laji ja taso.  
 • Osallistujamäärä. Huomioi, että ryhmäkoko on enintään 12 henkilöä. 
 • Haluaako tilaaja koulutusta mainostettavan SHOryn kanavilla, tai onko kurssi suljettu vain tilaajan määrittelemille osallistujille. 
 • Muut mahdolliset koulutukseen liittyvät tiedot.

Koulutukset

Lumileiri

Lumileireiksi kutsutaan kaikkia SHOryn koulutuksia, jotka eivät ole moduuleja tai pitkiä kursseja. Lumileirin pituus, sisältö ja ohjelma räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi hiihdonohjaaja- tai opettajapätevyyttä. Koulutukset, joilla päivitetään ISIA-jäsenyyttä, tulee koulutuspäivän kesto olla vähintään viisi (5) tuntia. Koulutuksesta vähintään 2/3 on tapahduttava lumella. Saatuasi vahvistuksen koulutuksesta, voit sopia tarkemmin aikataulusta ja käytännön järjestelyistä suoraan nimetyn kouluttajan kanssa.

Moduuli

SHOry järjestämät moduulit ovat neljän päivän mittaisia. Kaudella 20-21 moduulien teemat ovat:

 • Taito-moduuli (alppihiihto/lumilautailu)
 • Soveltava-alppihiihto
 • Ratalasku (alppihiihto)
 • Freestyle (alppihiihto/lumilautailu)
 • Maastohiihto
 • Telemark 1 ja 2 

Koulutukseen osallistuminen ei vaadi hiihdonohjaaja- tai opettajapätevyyttä. Saatuasi vahvistuksen koulutuksesta, voit sopia tarkemmin aikataulusta ja käytännön järjestelyistä suoraan nimetyn kouluttajan kanssa.

Pitkät kurssit

Kaikki SHOry:n koulutusjärjestelmän koulutukset (ohjaaja-, opettaja- ja jatkokurssi) ovat tilattavissa tilaajan valitsemaan hiihtokeskukseen. Opettaja- ja jatkokurssissa rinnekeskuksen korkeuserossa voi olla vaatimuksia kurssin pidolle. Ohjaajakoulutuksia voidaan järjestää kaikissa hiihtokeskuksissa. 

Kauden 20-21 pitkät kurssit ovat kahdeksan (8) päivän mittaisia ja niihin on suunniteltu tarkempi aikataulu SHOry:n toimesta. Sisältö on kansallisen koulutusjärjestelmän mukainen. Saatuasi vahvistuksen koulutuksesta, voit sopia tarkemmin aikataulusta ja käytännön järjestelyistä suoraan nimetyn kouluttajan kanssa.

Koulutusten hinnoittelu

Kurssien kiinteä hinta muodostuu kouluttajakorvauksesta ja päivärahasta sekä SHOry:n lisenssimaksusta. Lisäkustannuksia koulutukseen voi tulla kouluttajan matka- ja majoituskuluista, hissilipusta sekä muista mahdollisista lisäkuluista. Koulutusten hinnat ja esimerkkilaskelmat koulutusten kokonaiskustannuksista löydät oheisesta taulukosta.

Tilauskurssien hinnoittelu kaudella 2020-2021

Yleisiä huomioita koulutuksista

 • Kaikki SHOry:n järjestämät koulutukset päivittävät myös ISIA-opettajien jäsenyyden.
  • Yhden päivän koulutus päivittää ISIA:n yhdeksi vuodeksi
  • Kahden päivän koulutus päivittää ISIA:n kahdeksi vuodeksi
 • SHOry vastaa hiihdonopettajakoulutuksen rakenteesta, sisällöistä, koulutusmateriaalista sekä palautejärjestelmästä. 
 • Tilaaja ja SHOry sopivat kurssikohtaisen ohjelmarungon soveltamisesta tilaajan tarpeisiin tapauskohtaisesti.
 • Kurssipäivien lukumäärä ja kurssin laajuus tulee olla SHOry:n kansallisen koulutusjärjestelmän mukainen.
 • SHOry toimittaa moduulien ja pitkien kurssien osallistujille kurssitodistukset sekä opintokirjat.
 • Lähtökohtaisesti lumileireistä ei anneta todistuksia, mutta se on sovittavissa kouluttajan kanssa etukäteen.   

Tilaajan velvoitteet

Tilaaja järjestää tilaamalleen kurssille:

 • Kouluttajan majoituksen (oma huone, ***-majoituksessa) aamiaisella sekä monistaa kouluttajalle hänen ilmoittamat monisteet (mm. opponointikortit).
 • Koulutuksen tilavaraukset ja muu yhteistoiminta hiihtokeskuksessa. 
 • Riittävästä määrästä lapsioppilaita ohjaajakurssien ohjausharjoituksiin.
 • Erityissuorituspaikkojen varmistamisen kurssiohjelman mukaisesti (esim. ratavuorot, street, maastohiihto-suorituspaikat). 
 • Informoinnista kurssilaisten suuntaan.
 • Kurssin toteutumisen tai peruuntumisen tiedottamisesta kurssilaisille sekä SHOry:n koulutusvastaavalle. 

Koulutuksen peruuttaminen

Tilaaja voi perua koulutuksen viimeistään neljä (4) viikko ennen koulutuksen aloitusta. Tällaisissa tapauksissa tilaajan tulee ilmoittaa kurssin perumisesta SHOry:n koulutusvastaavalle. Tilaaja, SHOry:n koulutusvastaava ja suunniteltu ryhmän kouluttaja voivat neuvotella viimeisen mahdollisen vahvistuspäivämäärän kurssille tapauskohtaisesti, joka voi olla alle neljä viikkoa ennen kurssin aloitusta.