Lumilajien opettajakurssit ja moduulit

Kouluttautuminen lumilajien opettajaksi aloitetaan alkeis- ja perustason taitoihin painottuvasta opettaja 1 -kurssista, jolle jokaisen hiihdonopetuksesta kiinnostuneen on helppo tulla. Opettaja 1 -kursseja tarjotaan alppihiihdossa ja lumilautailussa. Muiden lajien (maastohiihto, soveltava alppihiihto ja lumilautailu, telemark ja freestyle) laji- ja opetustaitoja pääsee hiomaan moduuleilla. Jokainen osallistuja voi suunnitella jatkokouluttautumisen omien kykyjen ja tarpeiden mukaisesti. Lajiosaamista voi syventää opettaja 2 ja 3 -kursseilla, tai muita lajeja voi ottaa haltuun moduuleilla.

Opettaja 1 -kurssit (taso 1)

Lajit: alppihiihto / lumilautailu

Laajuus: 8,5 päivää = 68 tuntia, joista:
-1 päivä etänä = ennakkotehtäviä verkko-oppimisympäristössä, suoritetaan omaan tahtiin, aikaa suorittamiseen noin kaksi viikkoa ennen kurssin lumiosuutta
-7 päivää lumella, päivän ohjelma sijoittuu yleensä aikavälille klo 8.30 - 19 (muutokset mahdollisia riippuen hissien aukioloajoista)
-0,5 päivää etänä lumiosuuden päätyttyä = reflektiotehtävä ja -keskustelu kouluttajan kanssa, ajankohta sovitaan kouluttajan kanssa

Osallistumisen edellytykset: Hyvät laskutaidot, innostus lajia kohtaan, kiinnostus hiihdonopettajan työtä kohtaan

Kurssin aikana: Opettaja 1 -kurssit painottuvat alkeis- ja perustason taitojen opetukseen asiakaslähtöisesti. Kurssilla treenataan omia taitoja ja käydään läpi lajikohtaiset opetuspolut, sekä opitaan huomioimaan turvallisuusnäkökulmat opetuksen aikana. Kurssin aikana harjoitellaan ohjaamista oman ryhmän kesken sekä oikeille lapsioppilaille.

Kurssin jälkeen: Opettaja 1 -kurssin jälkeen opittuja taitoja sovelletaan käytäntöön työskentelemällä hiihtokeskuksessa lumilautailun tai alpiihiihdon opettajana alkeis- ja perustasolla. Ensimmäiset 25 opetustuntia reflektoidaan kirjallisesti. Hiihdonopettajan tulee hankkia riittävät ensiaputaidot oman hiihtokeskuksen tarjoamilla rinne-ensiapukoulutuksilla tai käymällä esim. SPR:n EA1-kurssin.

Jatkokoulutus: Opettaja 1 -kurssin jälkeen voi jatkaa kouluttautumista opettaja 2-kurssilla tai laajentaa osaamistaan toisen lajin opettaja 1 -kurssilla tai muiden lajien moduuleilla. Opettaja 2 -kurssille voi hakeutua, kun opettaja 1 -kurssi on hyväksytysti suoritettu.

Opettaja 2 -kurssit (taso 2)

Lajit: alppihiihto / lumilautailu

Laajuus: 8,5 päivää = 68 tuntia, joista:
-1 päivä etänä = ennakkotehtäviä verkko-oppimisympäristössä, suoritetaan omaan tahtiin, aikaa suorittamiseen noin kaksi viikkoa ennen kurssin lumiosuutta
-7 päivää lumella, päivän ohjelma sijoittuu yleensä aikavälille klo 8.30 - 19 (muutokset mahdollisia riippuen hissien aukioloajoista)
-0,5 päivää etänä lumiosuuden päätyttyä = reflektiotehtävä ja -keskustelu kouluttajan kanssa, ajankohta sovitaan kouluttajan kanssa

Osallistumisen edellytykset: Hyväksytysti suoritettu SHOry:n tai muun ISIA-järjestelmän opettaja 1 -kurssi (taso 1), jonka jälkeen 25 opetustuntia kirjallisesti reflektoituna, ensiaputaidot (rinne-ensiapukoulutus, SPR:n EA1-kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot).

Kurssin aikana: Opettaja 2 -kurssilla painopiste on lajin jatkotason taidoissa ja niiden opettamisessa. Kurssilla syvennetään opetustaitoja ja hyödynnetään osallistujien hiihtokoulutyöstä hankittua kokemusta.

Kurssin jälkeen: Opetustaitoja syvennetään reflektoimalla 25 opetustuntia.

Jatkokoulutus: Opettaja 2 -kurssin jälkeen voi jatkaa kouluttautumista opettaja 3 -kurssilla tai laajentaa osaamistaan toisessa lajissa. Opettaja 3 -kurssille voi hakeutua, kun opettaja 2 -kurssi on hyväksytysti suoritettu.
Muita lajeja voi ottaa haltuun myös moduuleilla.

Opettaja 3 -kurssi

Lajit: alppihiihto / lumilautailu

Laajuus: 8,5 päivää = 68 tuntia, joista:
-1 päivä etänä = ennakkotehtäviä verkko-oppimisympäristössä, suoritetaan omaan tahtiin, aikaa suorittamiseen noin kaksi viikkoa ennen kurssin lumiosuutta
-7 päivää lumella, päivän ohjelma sijoittuu yleensä aikavälille klo 8.30 - 19 (muutokset mahdollisia riippuen hissien aukioloajoista)
-0,5 päivää etänä lumiosuuden päätyttyä = reflektiotehtävä ja -keskustelu kouluttajan kanssa, ajankohta sovitaan kouluttajan kanssa

Osallistumisen edellytykset: Hyväksytysti suoritettu SHOry:n tai muun ISIA-järjestelmän opettaja 2 -kurssi (taso 2), jonka jälkeen 25 opetustuntia kirjallisesti reflektoituna, ensiaputaidot (rinne-ensiapukoulutus, SPR:n EA-kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot).

Kurssin aikana: Opettaja 3 -kurssi on koulutusputken kruununjalokivi, jossa pääsee hiomaan laji- ja opetustaitojaan asiantuntevassa seurassa muiden jatkokouluttautuneiden hiihdonopettajakollegoiden kanssa. Kurssin opetusharjoituksissa on koulutuksellinen ote ja omia laskutaitoja kehitetään freestylen, demo- ja ratalaskun avulla. Lisäksi tutustutaan soveltavan laskettelun apuvälineisiin ja ohjaamiseen.

Kurssin jälkeen: Opettaja 3 -kurssin opetusharjoituksena on pitää lumileiri, jossa koulutetaan hiihdonopettajakollegoita. Lumileiri suunnitellaan ja raportoidaan kirjallisesti.

Jatkokoulutus: Opettaja 3 -kurssin jälkeen on mahdollista saada kansainvälisen hiihdonopettajaliitto ISIA:n jäsenyys. Pitkien kurssien lisäksi ISIA-polulle kuuluu moduuleita, mm. lumiturvallisuus.

Moduulit

Lajit: alppihiihto / lumilautailu / soveltava alppihiihto ja lumilautailu / maastohiihto / telemark 1 ja 2 / ratalasku / alppihiihdon freestyle / lumilautauilun freestyle / lumiturvallisuus 1 ja 2

Laajuus: 4 päivää = 32 tuntia

Osallistumisen edellytykset: Moduuleille voi osallistua kuka tahansa kyseisestä lajista kiinnostunut.

Sisältö: Moduuleilla hiihdonopettajat voivat laajentaa osaamistaan eri lajeihin, mm. maastohiihtoon, telemarkiin ja soveltavaan lasketteluun. Moduulille voivat osallistua myös muut kuin hiihdonopettajat omia taitoja treenatakseen tai vaikkapa oman liikunnanohjaustyön tueksi.

Kansainvälisen hiihdonopettajaliiton ISIA Stamp ja Card -tason jäsenyyden saavuttaakseen on suoritettava moduuleja, joista lumiturvallisuus on pakollinen.

Moduulilla voi myös päivittää ISIA-jäsenyyttä.