Hiihdonopettajakurssit

Koulutusputki hiihdonopettajaksi aloitetaan alkeis- ja perustason taitoihin painottuvasta ohjaajakurssista, jolle jokaisen hiihdonopetuksesta kiinnostuneen on helppo tulla. Alppihiihtäjille ja lumilautailijoille on omat opintopolut. Kurssille hyväksymisen edellytyksenä on hyvä lajikohtainen taito ja 18 vuoden ikä. Jokainen osallistuja voi suunnitella jatkokouluttautumisen omien kykyjen ja tarpeiden mukaisesti. SHOry:n ohjaajakurssin suoritettuaan voi toimia oman lajin hiihdonohjaajana osana hiihtokeskuksen palveluntarjontaa

Ohjaajakurssit (taso 1)

Lajit: alppihiihto / lumilautailu

Kesto: 8 päivää, lisäksi muutama tunti etäopiskelua verkko-oppimisympäristö Hiutaleessa

Osallistumisen edellytykset: Hyvät laskutaidot, innostus lajia kohtaan, kiinnostus hiihdonopettajan työtä kohtaan

Kurssin aikana: Ohjaajakurssit painottuvat alkeis- ja perustason taitojen opetukseen asiakaslähtöisesti. Kurssilla treenataan omia taitoja ja käydään läpi lajikohtaiset opetuspolut, sekä opitaan huomioimaan turvallisuusnäkökulmat opetuksen aikana. Kurssin aikana harjoitellaan ohjaamista oman ryhmän kesken sekä oikeille lapsioppilaille.

Kurssin jälkeen: Ohjaajakurssin jälkeen opittuja taitoja sovelletaan käytäntöön työskentelemällä hiihtokeskuksessa lumilautailun tai alpiihiihdonohjaajana. Ensimmäiset 25 opetustuntia reflektoidaan kirjallisesti. Hiihdonopettajan tulee hankkia riittävät ensiaputaidot oman hiihtokeskuksen tarjoamilla rinne-ensiapukoulutuksilla tai käymällä esim. SPR:n EA1-kurssin.

Jatkokoulutus: Ohjaajakurssin jälkeen voi jatkaa kouluttautumista opettajakurssilla (taso 2) tai laajentaa osaamistaan toisen lajin ohjaajakurssilla. Opettajakurssille (taso 2) voi hakeutua, kun ohjaajakurssin (taso 1) taitoarvosana on ollut vähintään 2.
Muita lajeja voi ottaa haltuun myös taitomoduuleilla.

Opettajakurssit (taso 2)

Lajit: alppihiihto / lumilautailu

Kesto: 8 päivää, lisäksi muutama tunti etäopiskelua verkko-oppimisympäristö Hiutaleessa

Osallistumisen edellytykset: Hyväksytysti suoritettu SHOry:n tai muun ISIA-järjestelmän ohjaajakurssi (taso 1), josta taitoarvosana vähintään 2, ohjaajakurssin jälkeen 25 opetustuntia kirjallisesti reflektoituna, ensiaputaidot (rinne-ensiapukoulutus, SPR:n EA1-kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot).

Kurssin aikana: Opettajakurssilla painopiste on lajin jatkotason taidoissa ja niiden opettamisessa. Opettajakurssilla syvennetään opetustaitoja ja hyödynnetään osallistujien hiihtokoulutyöstä hankittua kokemusta.

Kurssin jälkeen: Opetustaitoja syvennetään reflektoimalla 25 opetustuntia.

Jatkokoulutus: Opettajakurssin jälkeen voi jatkaa kouluttautumista jatkokurssilla (taso 3) tai laajentaa osaamistaan toisessa lajissa. Jatkokurssille (taso 3) voi hakeutua, kun opettajakurssin (taso 2) taitoarvosana on ollut vähintään 3.
Muita lajeja voi ottaa haltuun myös taitomoduuleilla.

Jatkokurssi (taso 3)

Lajit: alppihiihto / lumilautailu

Kesto: 8 päivää, lisäksi muutama tunti etäopiskelua verkko-oppimisympäristö Hiutaleessa

Osallistumisen edellytykset: Hyväksytysti suoritettu SHOry:n tai muun ISIA-järjestelmän opettajakurssi (taso 2), josta taitoarvosana vähintään 3, opettajajakurssin jälkeen 25 opetustuntia kirjallisesti reflektoituna, ensiaputaidot (rinne-ensiapukoulutus, SPR:n EA-kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot).

Kurssin aikana: Jatkokurssi on koulutusputken kruununjalokivi, jossa pääsee hiomaan laji- ja opetustaitojaan asiantuntevassa seurassa muiden jatkokouluttautuneiden hiihdonopettajakollegoiden kanssa. Kurssin opetusharjoituksissa on koulutuksellinen ote ja omia laskutaitoja kehitetään freestylen, demo- ja ratalaskun avulla. Lisäksi tutustutaan soveltavan laskettelun apuvälineisiin ja ohjaamiseen.

Kurssin jälkeen: Jatkokurssin opetusharjoituksena on pitää lumileiri, jossa koulutetaan hiihdonopettajakollegoita. Lumileiri suunnitellaan ja raportoidaan kirjallisesti.

Jatkokoulutus: Jatkokurssin jälkeen on mahdollista saada kansainvälisen hiihdonopettajaliitto ISIA:n jäsenyys. Pitkien kurssien lisäksi ISIA-polulle kuuluu moduuleita, mm. lumiturvallisuus.

Moduulit

Lajit: alppihiihto / lumilautailu / soveltava alppihiihto ja lumilautailu / maastohiihto / telemark 1 ja 2 / ratalasku / alppihiihdon freestyle / lumilautauilun freestyle / lumiturvallisuus 1 ja 2

Kesto: 4 päivää

Osallistumisen edellytykset: Moduuleille voi osallistua kuka tahansa kyseisestä lajista kiinnostunut.

Sisältö: Moduuleilla hiihdonopettajat voivat laajentaa osaamistaan eri lajeihin, mm. maastohiihtoon, telemarkiin ja soveltavaan lasketteluun. Moduulille voivat osallistua myös muut kuin hiihdonopettajat omia taitoja treenatakseen tai vaikkapa oman liikunnanohjaustyön tueksi.

Kansainvälisen hiihdonopettajaliiton ISIA Stamp ja Card -tason jäsenyyden saavuttaakseen on suoritettava moduuleja, joista lumiturvallisuus on pakollinen.

Moduulilla voi myös päivittää ISIA-jäsenyyttä.