Kouluttaudu lumilajien opettajaksi

SHOry:n koulutus tarjoaa valmiudet toimia hiihtokeskuksessa asiakaspalvelukykyisenä, turvallisuusnäkökulmat huomioivana motoristen taitojen opettajana.

Tarjoamme opettajakoulutusta kaikissa hiihtokeskusympäristössä harrastettavissa lumilajeissa: lumilautailu, alppihiihto, maastohiihto, telemark, soveltava alppihiihto ja lumilautailu sekä freestyle (lauta & alppi).

Koulutusputki lumilajien opettajaksi

Koulutusputki aloitetaan alkeis- ja perustason taitoihin painottuvasta opettaja 1 -kurssista (lumilautailu / alppihiihtoo), jolle jokaisen hiihdonopetuksesta kiinnostuneen on helppo tulla. Jokainen osallistuja voi suunnitella jatkokouluttautumisensa omien kykyjensä mukaan, joko saman lajin jatkokursseilla tai ottamalla haltuun muita lajeja.

SHOry:n tarjoama koulutus on asiakaslähtöiseen opetustaitoon tähtäävää, sisällöltään lajitaidollisesti ja opetuspedagogisesti edistyksellistä ammattikoulutusta.

Tutustu kursseihimme.

ISIA-standardit ja EU:n CTT vaatimukset täyttävä kansallinen koulutusjärjestelmä

SHOry:n kansallinen koulutusjärjestelmä ja koulutussisällöt ovat kansainvälisen ISIA:n auditoimia ja ISIA minimum standard -kriteereitä vastaavia.

SHOry on ainoa Euroopan Komission nimeämä suomalainen taho, jonka kansallinen koulutusjärjestelmä tarjoaa Euroopan Komission täyttävää, Eurooppalaisen ammattipätevyyden mahdollistavaa koulutusta.

Koulutusjärjestelmä on suunniteltu toimialan tarpeita noudattaen ja sitä kehitetään jatkuvasti yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Koulutusjärjestelmän pohjana on kolme kahdeksan päivän mittaista kurssia, joissa opetetaan tiedolliset, taidolliset ja opetukselliset valmiudet alppihiihdossa tai lumilautailussa. Pitkien kurssien lisäksi koulutus sisältää lyhyempiä neljän päivän mittaisia moduuleja sekä kaksi hiihtokouluissa suoritettavaa harjoittelujaksoa.

Koulutusta tarjotaan joustavasti

SHOry tarjoaa koulutusta alueellisesti asiakkaan tilaamana toteutuksena

  • Ajankohta ja sijainti tilaajan toiveen mukaisesti
  • Sisältö ja toteutustapa tilaajan toiveiden mukaisesti
  • Pitkien kurssien sisältö lähtökohtaisesti ISIA minimum standardien ja kansallisen koulutusjärjestelmän mukainen

Jäsenenille etuja välineistä.