Hiihdonopettajan kurssit

Koulutusputki hiihdonopettajaksi aloitetaan alkeis- ja perustason taitoihin painottuvasta ohjaajakurssista, jolle jokaisen hiihdonopetuksesta kiinnostuneen on helppo tulla. Alppihiihtäjille ja lumilautailijoille on omat opintopolut.  Kurssille hyväksymisen edellytyksenä on hyvä lajikohtainen taito ja 18 vuoden ikä. Jokainen osallistuja voi suunnitella jatkokouluttautumisen omien kykyjen ja tarpeiden mukaisesti. SHOry:n ohjaajakurssin suoritettuaan voi toimia oman lajin hiihdonohjaajana osana hiihtokeskuksen palveluntarjontaa.

Ohjaajakurssi, kesto 8 päivää:

Painottuu alkeis- ja perustason taitojen opetukseen asiakaslähtöisesti. Ohjaajakoulutus tarjoaa valmiudet toimia rinnehiihtokeskuksessa asiakaspalvelukykyisenä , turvallisuusnäkökulmat huomioivana  motoristen taitojen opettajana. Ohjaajakurssin jälkeen on suoritettava opetusharjoittelu (25h) hiihtokeskuksessa. SPR:n EA-1 -kurssi pitää olla suoritettuna, ennen kuin voi jatkaa opintiellä Opettajakurssille. Opettajakurssin pääsyvaatimuksena on Ohjaajakurssin testeistä taitoarvosana vähintään kaksi.

 • Alkeis- ja perustason hallinta ja oma taito, sisältäen testit
 • Opettaminen
 • Lasten hiihdonopetus
 • Freestyle I

Opettajakurssi, kesto 8 päivää:

Painopiste on kyseisen lajin jatkotason taidoissa. Opettajakurssin testit läpäisseet ja SHOryn jäsenet ovat auktorisoituja hiihdonopettajia Suomessa. Opettajakurssin jälkeen on suoritettava opetusharjoittelu (25h) hiihtokeskuksessa, ennen kuin voi osallistua Jatkokurssille.

 • Perus- ja jatkotason hallinta ja oma taito sis.testit
 • Opetus + ongelmanratkaisu + suoritussilmä
 • Ratalasku
 • Freestyle II

Jatkokurssi, kesto 8 päivää:

Painopiste laji- sekä opetustaidon kehittämisessä ja soveltavan hiihdon opetuksessa. Jatkokurssin jälkeen on suoritettava opetusharjoittelu (25h) hiihtokeskuksessa. ISIA-jäsenyysvaatimuksena on Jatkokurssin suorittaminen harjoitteluineen.

 • Freetyle III ja muut ajankohtaiset teemat
 • Oma taito rinteessä
 • Opettaminen
 • Soveltava hiihto
 • Rata

Moduulit, kesto 4 päivää:

Koulutusohjelmaan kuuluu 4 pv:n mittaisia moduuleja. Kansainvälisen hiihdonopettajaliiton ISIA-Stamp tason jäsenyyden  saavuttaakseen on suoritettava vähintään 2 moduulia, joista Lumiturvallisuus on pakollinen.
Moduulien avulla hiihdonopettaja voi syventää ja päivittää omaa osaamistaan. Moduuli voi myös toimia ISIA-jäsenyyden ylläpitävänä kurssina.
Valittavissa olevat moduulit:
 • Alppihiihto (vain tilauskursseina)
 • Lumilauta (vain tilauskursseina)
 • Alppihiihto freestyle
 • Lumilauta freestyle
 • Ratalasku
 • Telemark
 • Maastohiihto
 • Soveltava alppihiihto
 • FINLAV Lumiturvallisuus I ja II
 • Kouluttajamoduuli