ISIA-STANDARDIT TÄYTTÄVÄ KANSALLINEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ


Koulutusjärjestelmän pohjana on kolme yhdeksän päivän mittaista kurssia, joissa opetetaan tiedolliset, taidolliset ja opetukselliset valmiudet alppihiihdossa tai lumilautailussa. Pitkien kurssien lisäksi koulutus sisältää lyhyempiä neljän päivän mittaisia moduuleja sekä kaksi hiihtokouluissa suoritettavaa harjoittelujaksoa.

Koulutusputki hiihdonopettajaksi aloitetaan alkeis- ja perustason taitoihin painottuvasta ohjaajakurssista, jolle jokaisen hiihdonopetuksesta kiinnostuneen on helppo tulla. Kurssille hyväksymisen edellytyksenä on hyvä lajikohtainen taito ja 18 vuoden ikä. Jokainen osallistuja voi suunnitella jatkokouluttautumisen omien kykyjen ja tarpeiden mukaisesti.

PERUSKURSSIT

Ohjaajakurssi, 9 päivää, sisältöjä:

 • Alkeis- ja perustason hallinta ja oma taito, sisältäen testit (4pv)
 • Opettaminen (2 pv)
 • Lasten hiihdonopetus (1,5pv)
 • Freestyle I

Ohjaaja- ja Opettajakurssien välillä opetusharjoittelu 25 h

 • Opetuspäiväkirjan pitäminen ja näyttö hiihtokoulun johtajalle tai koulutusvastaavalle
 • Ohjaajakurssin jälkeen on valmiudet toimia hiihdonohjaajana (alkeiskurssit) ja erilaisissa avustavissa tehtävissä hiihtokoulussa.
 • SPR:n EA 1-kurssi on suoritettava ennen Opettajakurssia.
 • Opettajakurssin pääsyvaatimuksena on Ohjaajakurssin testeistä taitoarvosana vähintään kaksi. Arvosanaa on mahdollista korottaa uusimalla testit toisen ohjauskurssin yhteydessä.

Opettajakurssi, 9 päivää, sisältöjä:

 • Perus- ja jatkotason hallinta ja oma taito sis.testit (3,5 pv)
 • Opetus + ongelmanratkaisu + suoritussilmä (2,5 pv)
 • Ratalasku (1pv)
 • Freestyle II

Opettaja- ja Jatkokurssien välillä pakollinen opetusharjoittelu 25 h

 • Opetuspäiväkirjan pitäminen ja näyttö hiihtokoulun johtajalle tai koulutusvastaavalle
 • Jatkokurssin pääsyvaatimuksena on Opettajakurssin testeistä taitoarvosana vähintään kolme. Arvosanaa on mahdollista korottaa uusimalla testit toisen opettajakurssin yhteydessä.
 • Opettajakurssin testit läpäisseet ja SHOryn jäsenet ovat auktorisoituja hiihdonopettajia Suomessa

Jatkokurssi, 9 päivää, sisältöjä:

 • Freetyle III ja muut ajankohtaiset teemat
 • Oma taito rinteessä
 • Opettaminen
 • Soveltava hiihto
 • Rata

Jatkokurssin jälkeen pakollinen opetusharjoittelu 25 h

 • Kirjallinen raportti esim. oman hiihtokoulun lumileirin suunnittelusta ja toteutuksesta.
 • ISIA -jäsenyysvaatimuksena on Jatkokurssin suorittaminen harjoitteluineen.

MODUULIT

Koulutusohjelmaan kuuluu 4 pv:n mittaisia moduuleja. Kansainvälisen hiihdonopettajaliiton ISIA-Stamp tason jäsenyyden  saavuttaakseen on suoritettava vähintään 2 moduulia, joista Lumiturvallisuus on pakollinen.
Moduulien avulla hiihdonopettaja voi syventää ja päivittää omaa osaamistaan. Moduuli voi myös toimia ISIA-jäsenyyden ylläpitävänä kurssina.

Valittavissa olevat moduulit:

 • Alppihiihto (vain tilauskursseina)
 • Lumilauta (vain tilauskursseina)
 • Alppihiihto freestyle
 • Lumilauta freestyle
 • Ratalasku
 • Telemark
 • Maastohiihto
 • Soveltava alppihiihto
 • FINLAV Lumiturvallisuus I ja II
 • Kouluttajamoduuli

ISIA-JÄSENYYS

Suomen hiihdonopettajat ry:n koulutus on kansainvälisen hiihdonopettajaliiton ISIA:n minimum standardien mukainen.
ISIA-Stamp tasosta tulee merkintä SHOryn sähköiseen jäsenkorttiin. ISIA-Card on kansainvalisen hiihdonopettajaliiton myöntämä perinteinen kortti, johon vuosittainen ISIA-Stamp liimataan.
Korkeimman tason suorittaneet Cardilaiset lisätään myös kansainvälisen hiihdonopettajaliiton rekisteriin

ISIA-Stamp taso saavutetaan suorittamalla: 

 • Alppihihdon tai lumilautailun ohjaaja- ja opettajakurssi
 • Toisen lajin ohjaajakurssi
 • Jatkokurssi
 • Lumiturvallisuusmoduuli
 • Valinnainen moduuli
 • EA1 ja 2 (tai muut vastaavat tiedot)
 • Vaaditut harjoittelut ja lumileirin toteutus

ISIA-Card taso saavutetaan suorittamalla edellisten lisäksi:

 • Lumiturvallisuus II
 • Kaksi valinnaista moduuli
 • Hyväksytty ISIA-testi

MUUT KOULUTUKSET

 • ISIA -päivitys

ISIA-päivityskurssille voivat osallistua yksittäiset hiihdonopettajat ja hiihtokouluryhmät. Kurssi soveltuu hyvin hiihtokoulujen koordinaatioleiriksi ja yksittäisen hiihdonopettajan päivityskurssiksi. Kurssi antaa 1 vuoden jatkon ISIA-jäsenyydelle.

OPINTOKIRJA

Opetusharjoittelua varten on opintokirja, johon saa merkinnät kaikista käydyistä kursseista. Opintokirja otetaan mukaan aina seuraavalle kurssille, jotta sitä voi käyttää keskustelujen pohjana. Ennen ISIA-pätevyyden myöntämistä opintokirjasta tulee skannata kurssitodistus- ja opetusharjoittelun kuittaussivut, jotka tulee toimittaa yhdistyksen jäsensihteerille ja koulutusvastaavalle.