ISIA-STANDARDIT TÄYTTÄVÄ KOULUTUSJÄRJESTELMÄ


Koulutusjärjestelmän pohjana on kolme yhdeksän päivän mittaista kurssia, joissa opetetaan tiedolliset, taidolliset ja opetukselliset valmiudet alppihiihdossa tai lumilautailussa sekä maastohiihdossa. Pitkien kurssien lisäksi koulutus sisältää lyhyempiä neljän päivän mittaisia moduuleja sekä kaksi hiihtokouluissa suoritettavaa harjoittelujaksoa.

Koulutusputki hiihdonopettajaksi aloitetaan alkeis- ja perustason taitoihin painottuvasta ohjaajakurssista, jolle jokaisen hiihdonopetuksesta kiinnostuneen on helppo tulla. Kurssille hyväksymisen edellytyksenä on hyvä lajikohtainen taito ja 18 vuoden ikä. Jokainen osallistuja voi suunnitella jatkokouluttautumisen omien kykyjen ja tarpeiden mukaisesti.

PERUSKURSSIT

Ohjaajakurssi, 9 päivää, sisältöjä:

 • Alkeis- ja perustason hallinta ja oma taito, sisältäen testit (4pv)
 • Opettaminen (2 pv)
 • Lasten hiihdonopetus (1,5pv)
 • Freestyle I

Ohjaaja- ja Opettajakurssien välillä opetusharjoittelu 25 h

 • Opetuspäiväkirjan pitäminen ja näyttö hiihtokoulun johtajalle tai koulutusvastaavalle
 • Ohjaajakurssin jälkeen on valmiudet toimia hiihdonohjaajana (alkeiskurssit) ja erilaisissa avustavissa tehtävissä hiihtokoulussa.
 • SPR:n EA 1-kurssi on suoritettava ennen Opettajakurssia.
 • Opettajakurssin pääsyvaatimuksena on Ohjaajakurssin testeistä taitoarvosana vähintään kaksi. Arvosanaa on mahdollista korottaa moduulilla tai uusimalla testit toisen ohjauskurssin yhteydessä.

Opettajakurssi, 9 päivää, sisältöjä:

 • Perus- ja jatkotason hallinta ja oma taito sis. rata ja testit (3,5 pv)
 • Opetus + ongelmanratkaisu + suoritussilmä (2,5 pv)
 • Ratalasku (1pv)
 • Freestyle II

Opettaja- ja Jatkokurssien välillä pakollinen opetusharjoittelu 25 h

 • Opetuspäiväkirjan pitäminen ja näyttö hiihtokoulun johtajalle tai koulutusvastaavalle
 • Jatkokurssin pääsyvaatimuksena on Opettajakurssin testeistä taitoarvosana vähintään kolme. Arvosanaa on mahdollista korottaa moduulilla tai uusimalla testit toisen ohjauskurssin yhteydessä.
 • Opettajakurssin testien läpäisseet ovat auktorisoituja hiihdonopettajia Suomessa

Jatkokurssi, 9 päivää, sisältöjä:

 • Freetyle III ja muut ajankohtaiset teemat
 • Oma taito rinteessä
 • Opettaminen
 • Soveltava hiihto
 • Rata

Jatkokurssin jälkeen pakollinen opetusharjoittelu 25 h

 • Kirjallinen raportti esim. oman hiihtokoulun lumileirin suunnittelusta ja toteutuksesta.
 • ISIA -pätevyysvaatimuksena on Jatkokurssin suorittaminen harjoitteluineen.

MODUULIT

Koulutusohjelmaan kuuluu 4 pv:n mittaisia moduuleja. Kansainvälisen hiihdonopettajaliiton ISIA-Stamp tason saavuttaakseen on suoritettava vähintään 2 moduulia, joista Lumiturvallisuus on pakollinen.
Moduulien avulla hiihdonopettaja voi korottaa arvosanojaan sekä syventää ja päivittää omaa osaamistaan. Moduuli voi myös toimia ISIA:n ylläpitävänä kurssina.

Valittavissa olevat moduulit:

 • Alppihiihto
 • Lumilauta
 • Alppihiihto freestyle
 • Lumilauta freestyle
 • Ratalasku
 • Telemark
 • Maastohiihto
 • Soveltava alppihiihto
 • Valmentaja
 • Lumiturvallisuus I ja II
 • Kouluttajamoduuli

 

ISIA-PÄTEVYYS

Suomen hiihdonopettajat ry:n koulutus on kansainvälisen hiihdonopettajaliiton ISIA:n minimum standardien mukainen.
ISIA-Stamp liimataan yhdistyksen jäsenkorttiin. ISIA-Card on kansainvalisen hiihdonopettajaliiton myöntämä kortti.
Korkeimman tason suorittaneet Cardilaiset lisätään myös kansainvälisen hiihdonopettajaliiton rekisteriin

ISIA-Stamp taso saavutetaan suorittamalla: 

 • Alppihihdon tai lumilautailun ohjaaja- ja opettajakurssi
 • Toisen lajin ohjaajakurssi
 • Jatkokurssi
 • Lumiturvallisuusmoduuli
 • Valinnainen moduuli
 • EA1 ja 2 (tai muut vastaavat tiedot)
 • Vaaditut harjoittelut ja lumileirin toteutus

ISIA-Card taso saavutetaan suorittamalla edellisten lisäksi:

 • Lumiturvallisuus II
 • Kaksi valinnaista moduuli
 • Hyväksytty ISIA-testi

 

MUUT KOULUTUKSET

 • ISIA -päivitys

ISIA-päivityskurssille voivat osallistua yksittäiset hiihdonopettajat ja hiihtokouluryhmät. Kurssi soveltuu hyvin hiihtokoulujen koordinaatioleiriksi ja yksittäisen hiihdonopettajan päivityskurssiksi. Kurssi antaa 1 vuoden jatkon ISIA-jäsenyydelle.

 

OPINTOKIRJA

Opetusharjoittelua varten on opintokirja, johon saa merkinnät myös käydyistä moduuleista. Opintokirja otetaan mukaan aina seuraavalle kurssille, jotta sitä voi käyttää keskustelujen pohjana. Ennen ISIA-pätevyyden myöntämistä kirja toimitetaan tarkastettavaksi yhdistyksen toimipaikkaan Vuokattiin.