Koulutus

Kuvaus koulutuksesta

Suomen Hiihdonopettajat ry:n koulutusjärjestelmä noudattaa kansainvälisen hiihdonopettajaliiton (International Ski Instructors Association – ISIA) standardeja. Koulutusjärjestelmä on suunniteltu toimialan tarpeita noudattaen ja sitä kehitetään yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Koulutusjärjestelmän pohjana on kolme yhdeksän päivän mittaista kurssia, joissa opetetaan tiedolliset, taidolliset ja opetukselliset valmiudet alppihiihdossa tai lumilautailussa. Pitkien kurssien lisäksi koulutus sisältää lyhyempiä neljän päivän mittaisia moduuleja sekä kaksi hiihtokouluissa suoritettavaa harjoittelujaksoa.
”Koulutusputki” hiihdonopettajaksi aloitetaan alkeis- ja perustason taitoihin painottuvasta ohjaajakurssista, jolle jokaisen hiihdonopetuksesta kiinnostuneen on helppo tulla. Kurssille hyväksymisen edellytyksenä on hyvä lajikohtainen taito ja 18 vuoden ikä. Jokainen osallistuja voi suunnitella jatkokouluttautumisensa omien kykyjensä mukaan.

Hiihdonopettajakoulutuksen pääkoulutuspaikka on Vuokatin Urheiluopisto. Lisäksi hiihtokouluilla ja -keskuksilla on mahdollisuus tilata kursseja omille lähirinteille.

Tutustu nuolesta tarkemmin koulutusjärjestelmään