Miten hiihdonopettajaksi?

Hiihdonopettajan koulutus

SHOry:n koulutus tarjoaa tulevalle opettajalle valmiudet toimia rinnehiihtokeskuksessa asiakaspalvelukykyisenä, turvallisuusnäkökulmat huomioivana motoristen taitojen opettajana.

Hiihdonohjaaja- ja opettajakoulutukset vedetään läpi tosissaan, mutta hyvää huumoria unohtamatta.

Koulutusputki hiihdonopettajaksi

Aloitetaan alkeis- ja perustason taitoihin painottuvasta ohjaajakurssista, jolle jokaisen hiihdonopetuksesta kiinnostuneen on helppo tulla. Kurssille hyväksymisen edellytyksenä on hyvä lajikohtainen taito ja 18 vuoden ikä. Jokainen osallistuja voi suunnitella jatkokouluttautumisensa omien kykyjensä mukaan.

SHOry:n tarjoama koulutus on asiakaslähtöiseen opetustaitoon tähtäävää, sisällöltään lajitaidollisesti ja opetuspedagogisesti edistyksellistä ammattikoulutusta.

SHOry toimii yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston kanssa siten, että Urheiluopisto toimii kouluttajan työnantajana, sekä vastaa Vuokatissa tapahtuvan kurssitoiminnan organisoinnista.

ISIA-Standardit täyttävä kansallinen koulutusjärjestelmä

SHOry:n kansallinen koulutusjärjestelmä ja koulutussisällöt ovat kansainvälisen ISIA:n auditoimia ja ISIA minimum standard -kriteereitä vastaavia. SHOry on ainoa Euroopan Komission nimeämä suomalainen taho, jonka kansallinen koulutusjärjestelmä tarjoaa Euroopan Komission täyttävää, Eurooppalaisen ammattipätevyyden mahdollistavaa koulutusta.

Koulutusjärjestelmä on suunniteltu toimialan tarpeita noudattaen ja sitä kehitetään jatkuvasti yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Koulutusjärjestelmän pohjana on kolme yhdeksän päivän mittaista kurssia, joissa opetetaan tiedolliset, taidolliset ja opetukselliset valmiudet alppihiihdossa tai lumilautailussa. Pitkien kurssien lisäksi koulutus sisältää lyhyempiä neljän päivän mittaisia moduuleja sekä kaksi hiihtokouluissa suoritettavaa harjoittelujaksoa.

Koulutusta tarjotaan joustavasti kahdella toimintamallilla:

  1. Avoimina kursseina Vuokatin Urheiluopistolla
    • Ajankohta ja kustannus tiedossa ennakkoon
    • Sisältö kansallisen koulutusjärjestelmän mukainen
  2. Alueellisesti toteutettavina tilauskursseina
    • Ajankohta ja sijainti tilaajan toiveen mukaisesti
    • Sisältö ja toteutustapa tilaajan toiveiden mukaisesti